8 Aralık Cuma

recherche

>OKULUMUZ>NDS’DE EĞİTİM ANLAYIŞI>

VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ,

Sevgili NDS Velisi,

Eğitim sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşmada etkin güçleri yadsınamaz iki ortam olan, aile, okul işbirliği ve tutarlılığı öğrencilerimizin daha uyumlu bir ortamda gelişmesini sağlar.

Öğrencimizin gelişimi için, okul-aile tutarlılığı ve işbirliğinin sağlanmasına birlikte katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Sizlerden NDS İlköğretim Okulu öğrencilerini bireysel özelliklerini göz önüne alarak, gelişmelerine en doğru katkıyı sağlayarak ve doğru yönlendirerek hayata hazırlarken, toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmeleri için okulun disiplin kurallarına titizlikle uymaları konusundaki beklentilerimizi benimseyip desteklemenizi,

Tüm öğrencilerin fırsat ve olanaklardan eşit yararlanacağına, her öğrencinin bireysel özellik ve yeteneklerinin değerlendirileceğine ve yönlendirileceğine güvenmenizi,

Okulun eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşabilmesi için gerçekleştireceği sosyal, kültürel tüm etkinliklere (tören,toplantı,konferans,söyleşi vb.) katılmanızı,

Okul-Veli işbirliğinin hayata geçirilmesi için Okul Aile Birliği gibi velilere yönelik kuruluşların çalışmalarında katkı ve desteklerinizle yardımcı olmanızı,

Çocukların gelişim döneminde yaşadıkları psikolojik sosyal ve fiziksel değişikliklerin önemine inanarak, bunların yansımalarının okul idaresi, rehberlik servisi ve öğretmenler tarafından (gerekli hallerde gizlilik ilkesine uyularak) gözlenmesini sağlamak amacıyla okulu zamanında bilgilendirmenizi,

Öğrencilerin akademik başarıları ve sınıf içi davranışlarıyla ilgili sorunlarını öncelikle ders ve sınıf öğretmenleriyle paylaşmaya ve onlarla işbirliği yapmaya özen gösterip, bu amaçla yapılan çalışmalara ve toplantılara katılmanızı,

Okulun hizmet birimlerine ait sorunlarını (yemek,taşıt,muhasebe vb.) yönetime ileterek, çözüm aramanızı,

İstem dışı ortaya çıkan, genel kapsamlı uygulama değişiklikleri hakkında okul tarafından bilgilendirilmeyi beklemeden, bu konularda önyargı ile okulu sorgulamamaya ve eleştirmemeye özen göstermenizi beklemekteyiz.