22 Eylül Cuma

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>

OKULUMUZDA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

Yaşadığımız çağda, İngilizcenin ekonomik, sosyal, politik, sanatsal ve
bilimsel alanlarda küresel olarak ortak bir dil olması, ülkemizde de İngilizcenin ikinci ya da yabancı bir dil olarak yoğun bir biçimde öğretilmesi sonucunu doğurmuştur. Okulumuzda da öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak İngilizce’ye 4. sınıftan itibaren başlamaktadır. İngilizcenin ikinci bir dil olarak öğretilmesi sürecinde, genel
hedef, öğrencilerin dil bilgisel ve iletişimsel yetileri kazanmalarını sağlamaktır. Böylece öğrencilere, İngilizcenin yapısı ve sözcük bilgisinin yanı sıra dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin edindirilmesi hedeflenmektedir.

2012-2013 öğretim yılı itibariyle istekli olan 7. sınıf öğrencilerimiz KET (Key English Test A2) , 8. sınıf öğrencilerimiz ise PET (Preliminary English Test B1) sınavına girmektedir.
Bu sınavlar İngiltere ve diğer ülkelerdeki tanınmış sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Öğrenciler başarılı oldukları takdirde Avrupa Dil Pasaportu’nda geçerliliği olan bir belge kazanmaktadır. Katılan öğrencilerimiz bu sınavlarda başarılı olmakta ve bizi gururlandırmaktadır. Öğrencilerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inancımız da tamdır.
English is fun, learn more...