18 Mayıs Cumartesi

recherche

>KAYIT BİLGİLERİ>

YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF

Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf Programı Nedir?
Öğrencilerimizin çoğu anaokulundan Fransızca altyapısı ile ilkokula geliyor. Taşınma kararı ile beraber, daha küçük yaşlarda çocuğunun Fransızca öğrenme seçeneği olmamış ancak bunu isteyebilecek aileler düşünülerek «yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf» açma fikri doğdu.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun izni ile ve önerdiği programla, ortaokulların yabancı dil ağırlıklı sınıf açma hakkı vardır. Biz de bu imkanı değerlendirerek bu sınıfı açtık. Öğrencilerimiz hafta içi 17 saat yoğunlaştırılmış bir Fransızca programı görüyorlar. Bu yoğunlaştırılmış program süresince öğrencilerimi, 3 farklı Fransızca öğretmenimizle bu yabancı dilin gerektirdiği farklı becerileri (dilbilgisi, kelime bilgisi, sözel anlatım, yazılı anlatım) ediniyorlar. Eğitim yılı sonunda, bu sınıfın öğrencilerinin Delf sınavlarından A1 seviyesine gelmeleri hedefleniyor. Geçtiğimiz eğitim yılı sonunda tüm öğrencilerimiz bir üst sınıfa A1 seviyesi ile geçtiler.
Yabancı dil ağırlıklı sınıfın bir diğer özelliği ise, yabancı dilin dışında öğrencilerimiz zorunlu dersleri (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) görüyorlar. Böylece, 6. sınıfa geldiklerinde diğer sınıflardaki akranları ile karışıyorlar. Herhangi bir seviye farkı ve yıl kaybı olmadan eğitimlerine devam ediyorlar.
Ara sınıflara Fransızca bilmeyen öğrenciyi alamıyoruz. Ancak; anaokuluna, Fransızca bilmeyen 1. sınıf öğrencilerine yönelik ayrı bir Fransızca program ile ve yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf programı ile ile 3 ayrı yaş döneminde okulumuza kayıt olma imkanı mevcuttur.
Anaokula ve 1. sınıfa bir rehberlik görüşmesi ile, yabancı dil ağırlıklı 5. sınıfa ise seviye belirleme sınavı ile öğrenci kabul ediyoruz. Rehberlik görüşmeleri ve seviye belirleme sınavı için internet sitemiz ziyaret edilebilir. (www.nds.ilkokul.k12.tr)