21 Şubat Çarşamba

recherche

>OKULUMUZ>NDS’DE EĞİTİM ANLAYIŞI>

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ,

Sevgili NDS Öğrencisi,

Okulumuzun amaçları doğrultusunda her birinize kazandırılması hedeflenen özellikleri kişiliğinde özümseyebilmen için senden :

Hayatı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş birey olarak yetiştirilirken kendine kazandırılan doğa ve çevre bilincine uygun davranman,

Okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kuralları önemsemen ve bu kuralların gereğini yerine getirmen,

Kendini bir bütünün önemli bir parçası olarak görüp, bu bütünün özelliklerini bireysel özelliklerin çerçevesinde yansıtmak için özen göstermen,

Ortak hedeflere varabilmek için sorumluluğun ve işbirliğinin önemine inanarak, bu ilkelere uygun davranman,

Bireysel özelliklerin geliştirilmesine fırsat veren eğitim-öğretim etkinliklerinden yararlanırken saygılı, paylaşımcı ve katılımcı olmaya özen göstermen,

Sosyal Becerileri kazanırken, evrensel davranış özelliklerinin yanı sıra, gelenek, görgü, terbiye ve eğitim konularında öğretilen davranışları uygulama alışkanlığını kazanman,

Eğitim ve öğretimle kazanacağın sosyal, psikolojik ve akademik becerileri edinirken, kendine yapılan uyarı ve yönlendirmelere duyarlı olman, tüm bu bilgi ve becerilerin yaşamın için ne denli önemli olduğunu bilmen,

Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için, hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı işbirliğine açık olmanın gereğine inanman, bu özellikleri kazanmak için çaba göstermen,

Problem çözme, karar verme becerilerinin geliştirilmesinde rehberliğin önemine inanarak, doğru çözüm ve kararları bulmada akılcı ve seçici olman,

Okulun ve ailenin sunduğu tüm olanakları (bilgiye istekle ulaşmada ve bilgiyi doğru kullanmada) değerlendirmen,

Okuldaki etkinliklere katılarak, gerektiğinde yeni aktiviteler öğrenerek diğer öğrencilerin sosyal gelişimine yardımcı olman,

Olumlu davranışların ile yaşıtlarına ve alt sınıflardaki öğrencilere örnek olman, beklenmektedir.