Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

30 Ocak Pazartesi

recherche

>OKULUMUZ>NDS’DE EĞİTİM ANLAYIŞI>

İLKE VE AMAÇLARIMIZ

18 Aralık 2006

Özel NDS İlköğretim Kurumları olarak ilke ve amaçlarımız Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği amaçlar çerçevesinde ilköğretim seviyesinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş gençler yetiştirmektir.

Bu çerçevede öğrencileri, bir yandan ulusal, kültürel mirasın ve değerlerin uzantısı olarak, diğer yandan da hızla değişen, yenilenen ve küreselleşen dünyada kendi ayakları üzerinde durabilen, etkin, öz benliği gelişmiş, ülke gerçekleri kadar, küresel gerçeklerin de farkında olan bireyler, iyi insan, iyi yurttaş ahlaklı ve dürüst, doğaya ve çevreye saygılı, okumayı seven,akılcı, bilinçli,yapıcı yaratıcı,iyimser, coşkulu sorumluluk bilincine sahip olan, araştıran, kendini yenileyen, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen, olaylara çok yönlü bakabilen, hoşgörü, liderlik özelliklerinin farkında olan, kendisi ve çevresiyle barışık, sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Özel NDS İlköğretim Kurumları ayrıca öğrencilerin sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilerine yanıt verecek derecede kapsamlı, zengin ve esnek bir program uygulayarak sözel, sayısal, mantıksal, sanatsal, fiziksel yeteneklerini ve öz benliklerini bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlar.

Onları bilgi deposu olmak yerine, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi gereksinimler doğrultusunda kullanabilen, yaratıcı kişiler olarak yetiştirmeye ; bu nedenle başta Fransızca olmak üzere İngilizce ve diğer teknolojileri kullanmak becerisini geliştirmeye önem verir. Böylece öğrenciyi bir üst öğrenim olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi programlarına hazırlar.

Demek oluyor ki hedefimiz, bir yandan öğrencinin kolej sınavlarında başarılı olabilmesini sağlayacak nitelikte bilgiyi vermek, diğer yandan da Notre Dame de Sion Lisesi’nde hazırlık sınıfı okumadan lise öğrenimini sürdürebilecek seviyede Fransızca ve İngilizce öğretmektir. Bu amaçlara ulaşmada yönetim, öğretmen, öğrenci ve veli, işbirliğinin önemi büyüktür.