18 Mayıs Cumartesi

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

OKULUMUZDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hepimizin bildiği gibi eğitim ve öğretim döneminin en sıkıntılı kısmı sınavlardır. “ sınav ” kelimesi heyecanlandırır, korkutur hatta bazılarının okula gelmesini bile engeller. Nedeni, sınavların ne amaçla yapıldığının öğrenciye tam olarak anlatılamamasıdır.

Aslında sınav, soru, test hepsi birer araçtır. Amaç; her ders için belirlenmiş olan kazanımlara ne derecede ulaşıldığını, öğrenmenin ne kadarının gerçekleştiğini saptayabilmek, yapılan çalışmaların öğrenciler tarafından kavranıp kavranmadığını belirlemektir. Sonuçlardan sonra eksikliklere göre önlemler alınır, öğrenmedeki güçlüklerin nedenleri üzerinde durulur.

Eğer öğrenci soru ile karşılaşmazsa, bilgisini kullanabildiğinin ve yeterliliğinin farkına varamaz.

Sınavlarda sorulan sorular farklı düzeylerdedir. Her düzeyin başarı sınırı da aynı değildir. Sorulan soru “ bilgi sorusu ” ise, bunun başarısının % 80 altına düşmemesi gerekir. Bilgi sorusu, her öğrencinin bellemesi gereken, öteki bilgilere geçişte araç olan sorulardır. Soru, “ kavrama sorusu ” ise, başarı ortalaması % 60’ın altına düşmemelidir. Kavrama soruları bilgi düzeyindeki sorulardan daha fazla yeteneği gerektirir. Bilginin kavranıp kavranmadığını gösterir. Soru, “ uygulama sorusu ” ise, bilgilerin kitapta yazıldığından daha başka , bugüne kadar karşılaşmadıkları durumda kullanabilmesini gerektirir. Bilgi, yeni durumlara transfer edilir. Bu soruların başarı ortalamaları % 50’nin altına düşmemelidir. Soru. “ analiz sorusu ” ise, bu sorular öğrenciden bir bütünü elemanlarına ayırma becerisini ister. Bu soruların da başarı ortalaması % 50’nin altına düşmemelidir. Sentez ve yorum sorularında da başarının % 50’nin altına düşmemesi beklenir.

Bir sınav hazırlanırken sorulan her sorunun düzeyi yazılır. Soruların düzeylerine göre başarısı, konuların soru düzeyine göre başarısı sınav sonuçlarında çıkar.

Örneğin; sorulan sorunun düzeyi 2, yani kavrama düzeyi ise, başarı % 60 altına düşmemelidir. Eğer bir konu ile ilgili sorulan 6 sorudan 4’ü kavrama sorusu olup bu dört sorunun başarı ortalaması, sınıfta % 60 altında olursa bu, o konunun sınıfta kavranmadığının göstergesi olur. Diğer iki soru farklı düzeylerde olabilir. Bu farklı düzeylerdeki soruların başarı yüzdesi kendi düzey başarısının altında olmamalıdır.

Birinci kademede, yani 2. 3. 4. 5. sınıflara uygulanan yetenek testleri ile 4. ve 5. sınıflara uygulanan SBS’ye hazırlık testlerinde 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir.

İkinci kademede, yani 6., 7. ve 8. sınıflara uygulanan SBS testlerinde öğrencinin aldığı puanın gerçeğe daha uygun olması için puanlar, 3 yanlış 1 doğruyu götürerek hesaplanacaktır.
Sınavlarda elde edilen sonuçlara göre, sorulan her sorunun sınıfa ve öğrenciye ait başarı durumu incelenir. Eksikliklerin nelerden kaynaklandığı, soru düzeylerine ve sorulardaki sınıf seviyelerine bakılarak çıkarılır.

Sorulan soruların niteliklerine göre, bir sınavdaki genel başarı ortalaması % 60’ın altına düşmemelidir. Başarı % 60’ın altındaysa konuların tekrar edilmesi, geri beslemenin yapılması şarttır.

Verilen bu bilgiler doğrultusunda okulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz tarafından yapılan tüm sınav sonuçları sizlere ulaşacak, sizler de çocuğunuzun konu bazında başarısını göreceksiniz.

Biz okul olarak, her sınav sonucunun başarı durumu üzerinde paylaşımlar yapacağız. Öğrencilerimizin eksiğinin tamamlatılması için yapılması gereken çalışmaları planlayacağız.

Veli, öğrenci, okul üçgeni birbirinden ayrılmadığı müddetçe hedefimize ulaşmanın daha kolay olacağına inanıyor, sağlıklı ve huzurlu yarınlar diliyoruz.

Nesrin HEYİK
Ölçme ve Değerlendirme