20 Mayıs Pazartesi

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

DİKKAT ve YETENEK ÇALIŞMALARI

Sayın Veli,
çocuklarımız her yıl birçok bilgi ve beceri kazanmaktadır. Kazandığı bilgi ve beceriyi geliştirmesi, akıl yürütmesi, farklı soruş şekillerinde kullanması, görsel algılamada çabuklaşması, ayırt edebilmesi, dikkatini geliştirmesi ve akademik öğrenmeye hazır olmasının sağlanması amacıyla okulumuzda1. sınıflar için DİKKAT ÇALIŞMALARI ve 2. sınıftan 5. sınıfa kadar da sözel ve sayısal bölümden oluşan YETENEK ÇALIŞMALARI yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda alınan puanlar karne notunu etkilemez.
Çocuklarımızın kazandıkları bilgilerin farklı şekillerde sorulup geri istenmesi zihni kaliteli faaliyette bulunmaya zorlar. Bu şekilde bilgi pekişir, ezber bilgi eleştirel bilgiye dönüşür. Öğrenci bildiğini tartma, bilmediğini fark etme fırsatı bulur. Bu gibi zihin faaliyetleri erken yaşlarda gerçekleştirildiğinde zamanla alışkanlık haline gelerek bilimselliğin temeli atılmış olur.
Yaptığıız çalışmaların hedefine ulaşması için doğru tatbik edilmesi ve doğru değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme derken sadece puan vermek değil, bu puanı alan öğrencinin algısı ve siz anne babaların bu puana yaptığı yorumlar da dahil edilmektedir. Okulumuzdaki uygulama elimizden geldiğince hedefine uygun yapılırken sizlerin de değerlendirme esnasında aşağıdaki maddelerden faydalanmanızı umarız.
*Öğrencinin genel başarısını bir tek bu uygulama ile değerlendirmeyiniz.
*Uygulama sonucunu bir ceza veya ödül belirteci olarak kullanmayınız.
*Her uygulamayı bir stres kaynağı değil fırsat olarak görünüz.
*Bu uygulamanın öğrenciyi değerlendirmekten çok geliştirmek için yapıldığını hatırlayınız.
*Bir uygulamadan diğerine notları takip ederek çocuğumuzun zihinsel adaptasyonunu takip ediniz.
* Dikkatinizi, çocuğunuzu sınıftaki sıralamasından çok kendi içindeki gelişime yoğunlaştırınız.
* Tüm bu maddeleri "mış" gibi değil gerçekten uygulayınız ki çocuğunuza da bu anlayış yerleşsin.

Ölçme - Değerlendirme ve Rehberlik Servisleri