8 Nisan Pazartesi

recherche

>ETKİNLİKLER>GEZİLER>

3.SINIFLAR RAHMİ KOÇ MÜZESİ RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI ETKİNLİĞİ

Matematiksel düşünmeyi "bir problem üzerinde özgürce fikirler üretip farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışma" şeklinde tanımlayabiliriz. Bu beceriyi çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırırsak gerek eğitim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında karşılarına çıkan sorunları çözmede daha başarılı olacaklardır. O nedenle çocuklarımıza öncelikle matematiği değil, matematiksel düşünmeyi öğretmeliyiz.

Dünya Pi Günü’nde okulumuz 3. sınıf öğrencileri olarak Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ettik. Bu geziyle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek ideal ortamlarda yaptığı faaliyetlerle zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini arzu ediyoruz.

Öğrencilerimiz, hem müzeyi gezme hem de müzenin “Renkli Matematik Dünyası Eğlen- Öğren” bölümündeki deneylere katılma şansı buldular. 43 adet deney seti ile etkinlik alanında öğrencilerimize, matematik ve fen bilimlerini “anlaşılmaz, erişilmez” olmaktan çıkarıp “dokunulabilir, sevilebilir” kılmayı hedefledik. Bu bölümde yer alan yapbozlar, göz yanılsaması, ses, olasılık, örüntü, simetri, toplama, hız-hareket, köprü kurma, ayna, fonksiyon-grafik, sabun köpüğü gibi deneyler çocuklarımızın düşünerek, oynayarak, eğlenerek öğrenmelerine imkân sunmuş, öğrencilerimiz hazırlanan deney masalarında Mimar Sinan ve Leonardo da Vinci gibi ünlü mimarların matematiği nasıl kullandıklarını keşfederken edindikleri bilgileri de pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.