19 Mayıs Pazar

recherche

>ETKİNLİKLER>TOPLUM HİZMET ÇALIŞMALARI>1. SINIFLARIN ÇALIŞMALARI>

1.SINIFLAR ve 2. SINIFLAR TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMASI- TURMEPA

1. ve 2. Sınıflar olarak; denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak ve de gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak ve denizlerimizin korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimini Turmepa tarafından çevrim içi aldık. “Aldığımız iki nefesten birinin denizlerden geldiğini” anlatarak “mavi” rengin doğada yeşil için de gerekli olduğunu anladık.
Etkinliğimize; Fethiye, Samsun, İzmir ve Antalya’dan da eğitmenler ve proje yöneticileri katıldı. Eğitimimizde plastiklerin hayatımızdaki rolü, denizlerin kirliliği, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan sıfır atık-sıfır atık mavi anlayışıyla, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olarak özellikle «Sudaki Yaşam» bilgilerini aktardılar.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan iklim ve mevsim değişiklikleri, Dünyamıza etkisi ve denizlerimizi kirletmeye devam edersek 2050 yılında artık oksijen üretemeyecek olması bizleri çok üzdü. Etkinliğimizin sonunda deniz canlılarını çizip, boyadık ve etkinliğimizi tamamladık.