4 Nisan Perşembe

recherche

>ETKİNLİKLER>GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI>

3 DİLDE KİTAP OKUMA YARIŞMASI

Okuma etkinlikleriyle öğrenciler; okuduğunu daha hızlı ve doğru anlar, çok yönlü ve yaratıcı düşünür, farklı duygu ve düşüncelere saygılı olur, yapıcı eleştirilerde bulunur vb. beceriler kazanırlar. Öğrenme sürecinde okumanın payı büyüktür. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa, okuma alışkanlığı ve sevgisi kazanmış bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olacağı açıktır. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında zekâ seviyesi, fiziksel ve psikolojik durumu, toplumsal çevresi, kişisel deneyimi önemli rol oynar.
Kurulduğumuz yıldan bu yana yapılan ve gelenekselleşen bu yarışmaya 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Sınavda 3 Türkçe, 1 Fransızca, 1 İngilizce (iki ayrı seviye) olmak üzere beş kitaptan onar tane çoktan seçmeli test sorusu sorulacaktır.

Sınav Tarihi : 15 Haziran 2022

Yarışma kitapları ekteki afiştedir.