22 Eylül Cuma

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>SINIF ÇALIŞMALARI>3.SINIFLAR>

AKIL OYUNLARI SAATİ

AKIL OYUNLARI SAATİ BİR OKULUN AKCİĞERİ GİBİDİR
Akıl oyunları dersi eğlenceli bir şekilde oyunlarla farklı düşünme becerilerinin -analitik düşünme, uzamsal (3 boyutlu) düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, birden fazla çözüm bulma, stratejik düşünme - geliştirildiği saattir.
Yapılandırmacı yaklaşıma göre; öğrenme, bilginin bir aktivite ya da sosyal etkileşim aracılığıyla oluşturulduğu süreçtir. Bun nedenle Oyun Tabanlı Öğrenme,
• Kalıcı öğrenme için gerekli tüm koşulları sağlar.
• Etkin ve aktif katılım sağlar.
• Anında düzeltme imkânı sağlar.
• Dereceli öğrenmeyi sağlar.
• Etkileşim ortamı sunar, iletişim becerilerini geliştirir.
• Bütünsel bir zihin gelişimi sağlar.
• Sarmal öğrenmeyi destekler.
• Özdenetimi geliştirir.
• Sosyal farkındalık sağlar.
• Sorumluluk bilincini geliştirir.
• Kişisel farkındalık yaratır.
• Problemi tanımlamayı, araştırmayı, bilgi toplamayı, fikir üretip en iyisini seçmeyi, sonuçları değerlendirmeyi sağlar.
• Üst düzey öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlar.
• Güçlü ve zayıf yönlerini fark edilmesini sağlar.
• Geliştirilmesi gereken yönlerin keşfedilmesini sağlar.
• Organizasyon becerisini kazandırır.

Akıl oyunları saatinde bütünsel yaklaşıp beynin her bölgesine hitap eden bireysel ve grup oyunlarını sistematik bir biçimde oynuyoruz. Öğrencilerimizin bireysel, sosyal ve fiziki gelişimini onları eğlendirerek destekliyoruz.