Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

8 Aralık Perşembe

recherche

>ESPACE FRANCO­PHONE>FRANSIZCA ÖĞRETİMİ>LABEL’Lİ OKUL- UNE ECOLE LABELİSEE>

FRANCEDUCATION MARKASI

17 Nisan 2013

Büyük bir mutluluk ve gururla Türk ayrıcalığından bahsedebiliriz.

Toplamda dünyada 24 okul başarılı çalışmalarından dolayı bu markayla ödüllendirilme şerefine erişmiştir ve nihayetinde 100ü bulmayacak bu okulların dörtte birini federasyonumuza bağlı okullar oluşturmaktadır. Bu okullar alfabetik sırayla şunlardır :

İstanbul’da Notre Dame de Sion - Neslin Değişen Sesi, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie ; İzmir’de Saint-Joseph.
Böylece, bu 24 okul dünyada ön plana çıkmakta ve Türkiye’deki okullarımız Fransız dili ve kültürünü en mükemmel şekilde öğreterek, ayrıcalıklı karakterleriyle iz bırakmaktadırlar.

Bu marka sadece onursal bir tanıma değildir. Fransızlara eğitim veren liselere yönelik olarak değil, bulundukları ülke vatandaşlarına eğitim veren liseler için oluşturulmuştur. Çalışmalarımızı devam ettirebilmek ve daha iyiye taşıyabilmek için Fransız hükümetiyle ve dünyadaki en iyi Fransız okullarıyla ayrıcalıklı bir ilişki kurmamızı sağlar.

"FrancEducation" markası Fransız hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır :

"FrancEducation" markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir. Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransızca dilinde çalışma olanağı veren okulları tanır ve onları değerli kılmayı amaçlar.

Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeyi teşvik etmektir.

Bu seçkin marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.