28 Kasım Salı

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme eğitim ve öğretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitim ve öğretimin planlanması ve yönlendirilmesinde, öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde etkin olarak kullanılır.
Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürekli izlenir. Ölçme, gözlem ve sonuçların sayı ve sembollerle gösterilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarının belli bir ölçüte göre yorumlanmasıdır. Bunun sonunda öğrencinin öğrenmesi desteklenir. Ortaya çıkan eksiklikler saptanır, bunların düzeltilmesi yoluna gidilir. Öğrenmedeki bir sonraki aşama planlanır.
Nitelikli bir eğitim için öğrencinin akademik ve sosyal anlamdaki gelişimini objektif bir şekilde değerlendirip öğrenci, öğretmen ve veliye doğru bir bildirim vermek ölçme ve değerlendirmenin işidir.

NESLİN DEĞİŞEN SESİ’NDE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİNİN HEDEFLERİ

* Başarıyı ortaya çıkarmak ve yükseltmek
* Öğrenmedeki eksiklikleri saptamak bunun düzeltilmesi çalışmalarını yaparak eğitimin kalitesini yükseltmek.
* Öğrencilerimizin, programın istediği konuları öğrenmesini sağlamak ve onların belli bir zihinsel düzeye gelmelerine çalışmak.
* Öğrencilerimizin önceki konulara ait bilgi ve deneyimlerini, dönem başlarına hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek.
* Öğrencilerimize kazandıkları bilgileri farklı soruş şekillerinde kullandırmak.
* Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek
* Yıl içinde işlenen konulara ait eksiklikleri takip etmek, tespit etmek ve bir sonraki yıl için planlama yapmak.
* Yetenek testleri uygulayarak öğrencilerimizin sözel ve sayısal becerilerini, dikkatlerini geliştirmek. Gelecek yıllara kendinden emin adımlar atmalarına yardımcı olmak.
* Soru bankası oluşturmak.
* Şubeler arası beraberliği ve zümrelerle işbirliğini sağlamak.

NESLİN DEĞİŞEN SESİ’NDE
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMENİN İŞLEYİŞİ

Ölçme ve Değerlendirme eğitim yılı başında bir sınav takvimi hazırlar. Hazırladığı bu takvime bağlı kalarak seviyelere göre ölçme ve değerlendirmeyi yürütür.
Öğretim yılının başladığı ikinci hafta, 2. sınıftan itibaren tüm öğrencilere, yeni öğretim yılına hazır oluşlarını anlamak için seviye tespit sınavı yapar. Klasik olarak yapılan bu sınav değerlendirilerek öğretmenler, öğrencilerin seviyeleri hakkında bilgilendirilir.
Hazırlanan takvime göre, 2. ve 3 sınıflara klasik sınavlar ve yetenek testleri hazırlar ve uygular. Alınan sonuçlardan öğrenciyi, öğretmeni ve veliyi öğrencinin eksikleri hakkında bilgilendirir. Sonuçlara göre öğretmenlerle paylaşımlarda bulunur.
Görsel dikkati geliştirici dikkat testleri hazırlayarak iki haftada bir, 1. sınıflara uygular.
4, ve 5. sınıflara çoktan seçmeli genel değerlendirme sınavları ve yetenek testleri hazırlar ve uygular. Değerlendirmesini yapar. sonuçlarından öğrencileri, öğretmenleri ve velileri haberdar eder. Öğretmenlerle yapılan paylaşımlardan sonra yetenek testine ait soruların cevaplanmasında görülen eksikliklerin giderilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Birimi derse girer, eksikleri giderme çalışmaları yapar.
6. ve 7. sınıflara SBS Sınavlarına hazırlık için çoktan seçmeli sınavlar hazırlar ve değerlendirir. Sonuçlar hakkında öğrenciyi, öğretmeni ve veliyi bilgilendirir.
Ayrıca 6., 7, ve 8. sınıflara iki haftada bir Okulistik ve Tudem Testlerinin uygulanmasını takip eder.
Okulumuzda, küçük sınıflardan itibaren verilen çalışmaları, ödevleri takip eder. Bu ödevlerin öğrenci ile paylaşımı hakkında bilgi alır. Bir sonraki yıl için programdaki eksikliklerin giderilmesi, üzerinde daha fazla durulması gereken konuların neler olduğu ile ilgili öğretmenlerle paylaşımlar yapar.

İLKEMİZ:
* HER ÖĞRENCİNİN HER TÜRLÜ YENİ BİLGİYİ, KENDİ BİREYSEL GELİŞİMİ ÇİZGİSİNE UYGUN OLARAK ÖĞRENMESİNİ SAĞLAMAK.

* ÖĞRENCİNİN ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK, YARATICI, SORUN ÇÖZÜCÜ NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK

* ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİ BELİRLEMEK, ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETMEK.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi