31 Mayıs Çarşamba

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>AİKİDO KULÜBÜ>

AİKİDO KULUBÜ

Aikido tekniklerini Budo’dan, öğretilerini ise Bushido’dan alan bir Japon Savaş Sanatıdır.
Ai-Ki-Do üç sözcükten oluşur.
Ai: Sevgi + uyumlu olma.
Ki: Enerji (potansiyel ve kinetik enerji) + kainatı yaratan enerji.
DO: Yol, disiplin, yöntem, ekol.
Aikido; (dost veya düşman) yaratılmış tüm varlıklarla uyumlu olmayı öğrenme öğretisidir diyebiliriz.
Aikido özünü Japon samuraylarının geleneklerinden alan bir savaş sanatıdır. Genel kanıtının aksine samuray düşünce tarzında mecbur kalınmadakça savaşılmazdı. Bir samuray ne kadar iyi olursa olsun asla gereksiz bir düelloya veya kavgaya karışmazdı. Olayların ilk önce barışçıl yollardan çözülmesi denenirdi. Bu sebepledir ki Aikido da istenilen savaş sanatı değil, barış sanatıdır.
Tüm geleneksel Japon Savaş Sanatlarında olduğu gibi Aikido’da amaç bedeni kuvvetlendirip özgüvenimizi artırırken, zihnimizi de kuvvetlendirip, onun durgunlaşmasını sağlamaktır. Bunda amaçlanan her koşul altında soğukkanlı kamayı başararak, amaçsız ve sonucu belli olmayan gereksiz kavga ve çatışmalardan uzak durabilmektir.
"Aikido’nun sırrı ayağınzı nasıl hareket ettirdiğinizde değil, zihninizi nasıl hareket ettirdiğinizdedir. Size savaş teknikleri öğretmiyorum, size şiddetsizliği öğretiyorum."