24 Eylül Pazar

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>SINIF ÇALIŞMALARI>8.SINIFLAR>

8.SINIFLAR GÜDÜMLÜ KİTAP OKUMA UYGULAMALARI

Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir. Okuma etkinlikleriyle öğrencilere, okuduğunu daha hızlı ve doğru anlama, çok yönlü ve yaratıcı düşünme, farklı duygu ve düşüncelere saygılı olma, yapıcı eleştirilerde bulunma gibi beceriler kazandırılabilir. Öğrenme sürecinde okumanın payı büyüktür. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa, okuma alışkanlığı ve sevgisi kazanmış bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olacağı açıktır. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında zekâ seviyesi, fiziksel ve psikolojik durumu, toplumsal çevresi, kişisel deneyimi önemli rol oynar. Bu nedenle öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırma ve pekiştirme amacıyla okumaları gereken kitapları belirledik. Öğrencilerimiz bu kitapları güdümlü okuma yöntemi (Kendi kendine okuduğu kitaptaki olaylar hakkında soru sorarak) ile not alarak ve özet çıkartarak okumalılardır. Bu kitaplardan sınav olacakları için kahraman, olay örgüsü, zaman, mekân gibi unsurlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 8. sınıf öğrencilerimizin okumaları gereken kitaplar ve sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:

“Duvarda 3 Hafta” Füsun Çetinel (23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

“Pal Sokağı Çocukları” Frene Molnar (21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

"Sineklerin Tanrısı" William Golding (8 MART 2023 ÇARŞAMBA)

“Dönüşüm” Franz Kafka (12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Not: Planlanamayan bir etkinlik ya da toplantı olmadığı takdirde sınav tarihlerinde değişiklik yapılmayacaktır. Mazeret bildirerek sınava giremeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanacaktır.