Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

14 Ekim Perşembe

recherche

>ETKİNLİKLER>GELENEKSEL KİTAP OKUMA YARIŞMASI>

3 DİLDE KİTAP OKUMA YARIŞMASI

12 Aralık 2019

Okuma etkinlikleriyle öğrenciler; okuduğunu daha hızlı ve doğru anlar, çok yönlü ve yaratıcı düşünür, farklı duygu ve düşüncelere saygılı olur, yapıcı eleştirilerde bulunur vb. beceriler kazanırlar. Öğrenme sürecinde okumanın payı büyüktür. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde tutulacak olursa, okuma alışkanlığı ve sevgisi kazanmış bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olacağı açıktır. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında zekâ seviyesi, fiziksel ve psikolojik durumu, toplumsal çevresi, kişisel deneyimi önemli rol oynar.
Kurulduğumuz yıldan bu yana yapılan ve gelenekselleşen bu yarışmaya 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Sınavda 3 Türkçe, 1 Fransızca, 1 İngilizce (iki ayrı seviye) olmak üzere beş kitaptan onar tane çoktan seçmeli test sorusu sorulacaktır.

Sınav Tarihi : 11 Mayıs 2020

Yarışma Kitapları şöyledir:
Sihirci Çırağı/ Ross Mackenzie
Kurdun Ağzında /Michael Morpurgo
Anadolu efsaneleri/ Yalvaç Ural
The Surprise/ Günter Gerngros (5-6.sınıf)
Grace and the Double Life/ Martyn Hobbs (7-8.sınıf)
Les trois Mousquetaires/ Alexandre Dumas