Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

12 Temmuz Cuma

recherche

>VELİLER İÇİN>2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ >

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURULARI

17 Ağustos 2018

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda öğrenim gören / görecek olan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

Destekten yararlanmak isteyen velilerimizin başvuru belgelerini; 27-28-29 Ağustos, 3-4-5-6 Eylül 2018 tarihleri 09.00-16.00 saatleri arasında, “Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu” (Ek-12) doğrultusunda, aşağıda belirtilen evraklarla birlikte, Okul idaresine eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.

Destekten yararlanacak öğrencilerin isimlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde ilân edileceği bildirilmiştir.

5580 sayılı kanun kapsamında verilecek destekle ilgili, MEB tarafından yayımlanan kılavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 17.08.2018 tarihli ilgili yazı, yazı içerisinde yer alan gelir beyan taahhütnamesi ve Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) ekte tarafınıza sunulmuştur. Kılavuzun tarafınızca dikkatle incelenmesini önemle rica ederim.
Yönetmelik gereği, ücretsiz okuyan veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

Yönetmeliğin 1.maddesi (k) paragrafında belirtildiği gibi, veliler/vasiler tarafından okula teslim edilen belgelerin MEB müfettişlerince inceleneceğini, gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlatırız.

NOT: 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.Anaokulu ve İlkokulu (4.sınıf) bitiren öğrenciler için başvuru yapılması gerekmektedir.
İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, ilgili okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır.

İstenen Evraklar:

• EK 12-1.a.
o Bir önceki yıla ait başarı durumu gösteren onaylı belge (karne),

• EK 12-1.b, c ve d.
o Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,

• EK 12-2
o Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge,
o Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesi,

• EK12-3
o Üniversitede (açık öğretim dahil) ya da askeri liselerde öğrenim gören kardeş/kardeşler varsa bunların öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeler,

• EK12-4
o Anne Baba Durumu başlığının altındaki maddeleri açıklayan onaylı belge (vukuatlı nüfus örneği)
(Anne ve/veya Babanın vefat etmiş olduğuna dair belge, anne ve babanın ayrı olma durumunu gösteren mahkeme kararı fotokopisi, anne ya da babanın MEB Personeli olduğunu gösteren onaylı belge.)

• EK12-6
o Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ait belge,
başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

Eğitim Öğretim İlişkin Tebliğ
Başvuru Kılavuzu
Ek-12 Tespit Formu
İlçe MEB Bilgilendirme