Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

22 Eylül Cumartesi

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ANAOKULUMUZ>

PS-MS SINIFIYLA ÇOCUK YOGASI DERSİMİZ

13 Aralık 2017

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.
Çocuk Yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır...
Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlamaktadır.
Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.
Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlamaktadır.
Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.
Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır. Biz de PS-MS sınıfımızla yaptığımız derslerde ayrıca çeşitli materyeller ile çalışarak dersimizi zevkli hale getirip hikayelerle hareketler yapıp uyumaktayız.Öğrencilerimizin esnekliklerini arttırmaktayız. Dersimize ait renkli görüntüler ekte yer almaktadır.