Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

12 Eylül Çarşamba

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ANAOKULUMUZ>

ÇOCUK YOGASI DERSİMİZ

20 Kasım 2017

Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.
Çocuk yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır...
Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlamaktadır.
Çocuk yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilmektedir.
Çocuk yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlamaktadır.
Çocuk yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanmaktadır.
Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.
Buradan yola çıkarak bizde derslerimizde çocuklarımızı hem bedensel hem zihinsel heri devam ettiren de sosyal yönden katkı sağlamak amacıyla çalışmaktayız. Yoga ile sportif becerilerini devam ettirmelerine ve akademik başarılarına da katkı sağlamaktayız.
Derslerimize ait fotoğraflar ekte yer almaktadır.