Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

22 Ekim Pazartesi

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>PLASTİK SANATLAR VE SERAMİK KULÜBÜ>

PLASTİK SANATLARI KULÜBÜ ÇALIŞMALARIMIZ

22 Aralık 2016

Plastik sanatlar kulübünde resim, ebru ve seramik çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini hedeflemiş olduğumuz kulübümüzde, uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktayız. Öğrenciler düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Bireysel ve grup çalışmaları yaparlar.

Ebru kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biridir. Bütün geleneksel sanatlarda olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır. Ebru; renklerle suyun yüzeyinde yapılan çalışmanın kağıt üzerine aktarılmasıdır. Öğrenciler kullanılan malzemeleri ve çeşitli ebru tekniklerini tanır ve uygularlar.

Seramik-heykel çalışmalarının temel amacı, doğal becerileri geliştirerek, seramik kilini kullanarak hayal ettiklerini yaratıcı etkinliklerle somut bir biçimde ifade etmeyi öğretmektir. Seramik çalışmaları hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar. Öğrenciler seramik çalışarak, grupla çalışmayı öğrenir, yaratıcılık yönleri gelişir, özgüven kazanırlar. Kendilerini daha kolay ifade ederler.