29 Mart Çarşamba

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>AKIL VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ>

AKIL VE ZEKA OYUNLARININ FAYDALARI

7 Kasım 2018

AKIL VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ
Akıl ve Zeka Oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır. Akıl oyunları kulübü zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini sağlamaya yardımcı olur.
Akıl ve Zeka Oyunlarının Faydaları
1- Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar
2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,
3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyigeliştirir,
4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,
5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
8- Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
9- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
10- Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir