Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

25 Eylül Salı

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>Gezi Kulübü>

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ GEZİSİ

5 Mart 2016

Gezi Kulübü öğrencileri olarak Türkiye İş Bankası Müzesini gezdik. Bu gezimiz sırasında bir çok bilgiye sahip olduk. Türkiye İş Bankasının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilgisine ulaştık.

Türkiye’de bankacılığın gelişimi bir buçuk yüzyılı aşkın bir evreyi kapsar. Türkiye İş Bankasının gelişimi bu bağlamda Cumhuriyet’in bankacılık ve finans tarihini yansıtmaktadır ve İş Bankası seksen yılı aşkın bir süredir Türkiye’de bankacılık sektörünün omurgasını oluşturmaktadır.
Türkiye İş Bankası her ne kadar bir "iş" bankası olarak kurulmuşsa da çok daha geniş işlevler omuzladı; özellikle ülkenin sanayileşmesinde önemli görevler üstlenerek aynı zamanda bir "yatırım" bankası kimliğine büründü. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin sanayileşmesinde kilit rol oynadı. Bu açıdan Türkiye İş Bankası çok yönlü ulusal kimlikli bir finans kuruluşu oldu.