Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

17 Ekim Çarşamba

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>AKIL VE ZEKA OYUNLARI>

4000 YILLIK TÜRK ZEKÂ VE STRATEJİ OYUNU "MANGALA"YLA TANIŞTIK

28 Ekim 2014

Hem 4000 yıllık Türk Zekâ ve Strateji Oyunu olan "Mangala" oyunu ile tanışıyoruz hem de stratejik düşünme kabiliyetimizi geliştiriyoruz. Mangala oyunuyla birlikte, geçmişten günümüze gelen Türk kültürünün ufak ve ince ayrıntılarını da öğrendik.
Tarihi araştırmalar Mangala Oyunu’nun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığını göstermektedir. Günümüzde pek çok Türk halkı tarafından unutulan bu oyun, konargöçer bozkır hayatını son yüzyıllara kadar devam ettiren Kazak, Kırgız, Türkmen ve Altay gibi bazı Türk halkları arasından günümüze kadar gelmiştir. Türkler yerleşik hayata geçip, şehirlerde yaşamaya başladıktan sonra da bu oyunu oynamaya devam etmişlerdir. Nitekim Karahanlılar, Selçuklular ve nihayet Osmanlıların da Mangala adıyla oyunu devam ettirdiğini görüyoruz. Mangala asırlardır oynanmasına karşın çok az kişi tarafından bilinmektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan kişiler ise oyunun kurallarını duyunca bunun bölgelerinde başka isimlerle hala oynandığını söylüyorlar.
Dünyada "Coffee-House" kültürünün temelleri 1554 yılında İstanbul’da atılmış; İstanbul’dan sonra günümüz Avrupa’sında kahve kültürünün izleri 1650 yılından itibaren, bizden 96 yıl sonra görülmeye başlanmıştır. Günümüze, bu güçlü temellerin atıldığı dönemin kahve kültürünü yansıtan, XVI. yüzyıla ait Osmanlı minyatürlerinden de izlemek mümkündür. Mangala Oyunu, tarih boyunca kumar amaçlı olarak oynanmamıştır. Ülkemize gelen yabancı seyyahlar, Türklerin bu oyunu saatlerce hiç tartışmadan zevkle oynadıklarını ve asla parayla oynamadıklarını seyahatnamelerinde anlatmışlardır.
Mangala tahtası karşılıklı altışar çukurdan oluşuyor. Oyuncuların kazandığı taşları koyması için iki tane de yanlara büyük çukur açılıyor. Buraya hazine deniyor. Oyun 48 taşla oynanıyor. Her çukura dört tane taş konuluyor. Taşlar hazineye toplanmaya çalışılıyor. İlk oyuncu istediği çukurdan dört adet taşı alıyor ve birini aldığı çukura bırakarak sağ tarafa doğru (saat yönünün tersine) dağıtmaya başlıyor. Oyun Türk kültüründen de derin izler taşıyor, oyuncunun kendi oyuğuna bir taş bırakması kuralı Türk sosyal yaşantısındaki baba ocağına sahip çıkma geleneğini temsil ediyor. Aynı zamanda kullanılan taşlar askerleri işaret ederken, taşların biriktirildiği havuz ise karargah olarak adlandırılıyor. Oyuncunun elindeki son taş, rakip tarafın herhangi bir çukurundaki taşların sayısını çift yaparsa oyuncu, o çukurdaki tüm taşları alarak kendi hazinesine koyuyor. Çift yapma kuralı ise Türk inanç ve devlet sistemi tarihinde ikili anlayışı sembolize ediyor. Oyunculardan herhangi birinin sırasındaki taşlar bittiğinde oyun sona eriyor. Taş sayısı 25 ve daha fazla olanlar kazanıyor.
Kulübümüzün amaçlarından birisi de, öğreneceğimiz çeşitli zekâ oyunlarıyla birlikte, Türkiye genelinde düzenlenmeye başlayan mangala turnuvalarına hazırlanmak ve katılmak.