Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

19 Ekim Cuma

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>AKIL VE ZEKA OYUNLARI>

"ABC BAĞLAMACA" OYUNU

28 Ekim 2014

Zekâ oyunlarının bir parçası olan "ABC Bağlamaca" adlı oyunu öğrenerek yaptık ve çok eğlendik. Yaparken birbirimizle yarıştık. Oyunun ana kuralı, tüm noktaları kullanarak aynı harfleri birbirine bağlamak, yalnızca yatay ve dikey çizgileri kullanmak ve bağlantılarımızın kesişmemesine dikkat etmektir. Zekâ oyunlarının bir parçası olan bu oyunla birlikte diğer oyunların bize sağlayacağı faydalar:
* Planlı hareket etmenin önemini kavratır ve planlı hareket etmeyi öğretir,
* Doğru ve çabuk düşünebilmeyi öğretir ve düşünmenin önemini kavratır,
* Karar verebilmeyi geliştirir ve sorunlar karşısında çabuk karar verebilmeyi öğretir,
* Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar ve yeteneklerini rahatlıkla ortaya koymayı sağlar,
* Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
* Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir ve araştırma yapmayı öğretir,
* Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
* Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
* Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
* Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir, kurallara uyarken başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğretir,
* Sosyalleşmeye yardımcı olur, insanlarla ilişkileri kuvvetlendirir,
* En önemlisi de kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.