Özel İstanbul Notre Dame de Sion Fransız lisesi

Notre Dame de Sion

fransız lisesi

20 Ekim Cumartesi

recherche

>ETKİNLİKLER>KULÜP ÇALIŞMALARI>AKIL VE ZEKA OYUNLARI>

AKIL VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ (GO VE MANGALA)

23 Ekim 2014

Akıl ve zeka oyunları kulübümüzde, go ve mangala adlarıyla adlandırılan iki stratejik oyun başta ve ağırlıklı olmak üzere, sudoku (bölgesel sudoku, tek-çift sudoku, toplamalı sudoku, ...), kendoku, sihirli piramit, çit, ABC bağlama, ABC kadar kolay, amiral battı, kibrit, kapsül, tangram, t-puzzle, kap aktarma problemleri, işlem karesi gibi kağıt üzerindeki akıl ve zeka oyunlarıyla öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda uğraşmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda asıl amacımız, matematiğin eğlenceli ve büyülü dünyasını çocuklara sezdirmek, keşfettirmek, zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye, anlamaya, sorgulamaya sevk etmek, onların problem çözme becerilerini artırmak ve farklı düşünebilmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
GO OYUNU: “Öğrenmek için birkaç dakika, ustalaşmak için bir ömür” isteyen, 19 yatay ve 19 dikey kesişen çizgilerden oluşan bir tahtada, 181 adet siyah ve 180 adet beyaz taşla oynanan, Uzak Doğu’nun 4000 yıllık iki kişiyle oynanan bir strateji ve akıl oyunudur. Go oyunu, dikkat yeteneğini geliştiren, algılama hızını artıran, stratejik düşünme ve karar alma yetilerini geliştiren, konsantre olmayı, dengeyi ve disiplini öğreten, şamanizmin ritüellerinden esinlendiği söylenen, yin-yang enerjisinin açığa çıktığı, beynin her iki yarıküresine de hizmet eden ender oyunlardandır. Go oynarken gelecek hamleleri okumaya çalışmanız ve başınıza gelecekleri zihninizde canlandırmanız gerekir. Bu ihtimallerle baş edebilmek için beynin sağ yarım küresini de harekete geçirmek, sezgileri kullanmak, bütüncül stratejiler geliştirmek, usta oyuncuların öğüt ve taktiklerinden faydalanmak ve tahtaya estetik bir gözle bakabilmek gerekir.
MANGALA OYUNU: «Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu» iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır. Tarihi araştırmalar Mangala Oyunu’nun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığını göstermektedir. Günümüzde pek çok Türk halkı tarafından unutulan bu oyun, konargöçer bozkır hayatını son yüzyıllara kadar devam ettiren Kazak, Kırgız, Türkmen ve Altay gibi bazı Türk halkları arasından günümüze kadar gelmiştir. Türkler yerleşik hayata geçip, şehirlerde yaşamaya başladıktan sonra da bu oyunu oynamaya devam etmişlerdir. Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlıların da Mangala adıyla oyunu devam ettirdiğini görüyoruz. Bunu XVI. yüzyıla ait Osmanlı minyatürlerinden de izlemek mümkündür. Ülkemize gelen yabancı seyyahlar, Türklerin bu oyunu saatlerce hiç tartışmadan zevkle oynadıklarını ve asla parayla oynamadıklarını seyahatnamelerinde anlatmışlardır. Araştırmacı Philip Townshend’e göre bir toplumda, insanlarda olan kurnazlık, uyanıklık, önceden görme, esneklik, direnme, sağgörü, bellek gibi yedi nitelik mangala oyunuyla ilgilidir.