24 Eylül Pazar

recherche

>ESPACE FRANCO­PHONE>FRANSIZCA ÖĞRETİMİ>UYGULANAN PROGRAM - UN PROGRAMME PERTINENT>

İKİNCİ BÖLÜM (4. , 5. SINIFLAR) PROGRAMI

POUR LIRE EN FRANÇAIS CLIQUEZ ICI !

İletişim konusunda beklentiler dereceli olarak yükselmektedir. Öğrenci, yazılı ve sözlü olarak okuduğu ve duyduğu Fransızca’yı anlayacak seviyededir. Uygun cümlelerle kendisini ifade eder ve bu alanda gelişmesine yardım edilir.
Yazılı dil becerileri, okuma-imla-yazma-gramer/fiil çekimi-sözcük bilimi ve yazılı anlatım konularını ele alan aşamalı çalışmalar sayesinde inşa edilir. Okuma alanında, seviyesine uygun olan küçük hikaye kitaplarından, düzenli okumaya ve bilmediği kelimelerin keşfine geçmelidir. Seviyesine uygun olan çeşitli metin türlerini okumalı (öykü, şiir, düşünce yazısı) ve ana düşunceleri çıkarabilmelidir. Gramer esasen uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
Her hafta, belli bir süre okumaya ve Fransız kültürüne ayrılmaktadır. Bu sayede öğrenciler, daha kapsamlı bir anlamaya yönelik çalışma yapma olanağı bulmaktadırlar. Bunun için güncel konular ele alınmaktadır. Böylece, üçüncü bölümde karşılaşacakları Fransızca fen ve matematik derslerine ve daha zor konulara hazırlanmış olmaktadırlar.