25 Eylül Pazartesi

recherche

>ESPACE FRANCO­PHONE>FRANSIZCA ÖĞRETİMİ>UYGULANAN PROGRAM - UN PROGRAMME PERTINENT>

BİRİNCİ BÖLÜM (1., 2., 3. SINIFLAR) PROGRAMI

POUR LIRE EN FRANÇAIS CLIQUEZ ICI !

İletişim aracı olarak öğretilen dil, çocuğun ilgi alanları ve yaşına uygun konular aracılığıyla (okul, aile, hayvanlar...) verilmektedir. Bu doğrultuda, çocuğun iletişime geçme ve anlama ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Telaffuz’a dayalı çalışmalar, öğrenimin ilk yıllarında yapılmaktadır. Türkçe ve Fransızca’nın farklılıklarından kaynaklanan ve sorun yaratan farklılıklar göz önünde bulundurularak aşamalı bir sistemle ilerlenmektedir. Dil üzerinde yapılan çalışmalar sözlü olarak yapılmaktadır. Sesleri tanıma ve birbirinden ayırma etkinlikleri kadar anlatım dilini oluşturarak etkinlikler de yapılmaktadır.
Bu çeşitli etkinlikler (fiziksel oyunlar, şarkılar, el becerileri etkinlikleri, matematik aktiviteleri, psikomotor etkinlikler...), çocuğun Fransızca’yı severek öğrenmesini ve aktif bir katılımı sağlamaktadır.
Okul hayatının başlangıcından itibaren, çocuğun yazı diline karşı bir farkındalığı oluşturulmuştur. Çeşitli öykü veya masal kitapları Fransızca ve Türkçe okunur ve anlatılırken, resimler çocuklara gösterilmektedir. Okuma öğrenimi birinci sınıfta başlar ve ikinci sınıfta devam eder. Metod kitabı dışında, küçük öykü kitapları okuma etkinlikleri ve onlara ulaşma imkanları kütüphane aktiviteleri sırasında çocuklara sunulmaktadır.
İkinci sınıfta öğrencinin, sıkca rastlanan kelimeleri tanıdığı varsayılarak, seviyesine uygun kitaplar sunulmaktadır.
Üçüncü sınıfın başında öğrenci, eşleştirme kurallarını elde etmiş olmalı ve tanımadığı kelimeleri de okuyabilmelidir, seviyesine uygun hikaye kitapları okumalı ve düzenli okumayı başlatmalıdır.