28 Eylül Perşembe

recherche

>ESPACE FRANCO­PHONE>FRANSIZCA ÖĞRETİMİ>ÖĞRENCİLERDEN - ACTIVITES>ARCHIVES>LES CLUBS EN FRANÇAIS>

CHANTS ET DANSES / ŞARKILAR VE DANSLAR

Bunun yanı sıra, şarkılar söyleyerek Fransa’nın Bretagne bölgesine özgün folklor dansları öğreniyoruz. Bu danslar, daire oluşturarak, sıra olunarak, iki kişi karşılıklı ya da dörtlü grup olarak oynanır.
Şarkı eşliğinde oynanan rondlar ve danslar motor ve sözel becerilerin gelişmesini sağlar.
Bu etkinlikler çocuklara zamanı ve mekanı doğru algılama ve bilinçli hareket etme becerilerini kazandırır .

Nous nous initions également aux danses et chansons folkloriques bretonnes. Ces danses sont des rondes, des chaînes, des danses en couple ou en quadrette.
Les rondes et danses chantées développent les compétences motrices et langagières ainsi que le repérage spacio-temporel.