20 Eylül Çarşamba

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

MATEMATİK ZOR DEĞİL

30.03.2010

MATEMATİK ZOR DEĞİL.

Matematik, modern insanın özgür düşünmesine, objektif olmasına, özgüveninin gelişmesine yardımcı olur. Matematiğin günlük hayatımızda her zaman var olduğunu biraz düşünsek anlarız. Karşılaştığımız problemlerle ilgili sebep – sonuç ilişkilerini açıkladığımız yeteneğimizin ve becerilerimizin gelişmesine matematik yardımcı olur. Yeter ki sorgulayalım, düşünelim.

Çağımızda bilim ve teknoloji hızla ilerlerken bu ilerlemeye ayak uydurmak için matematiğe gereksinim duyulmaktadır.

İlköğretim programında ilk sınıflardan, hatta ana sınıflarından itibaren matematiğe geniş yer ayrılır. Çünkü öğrenci her derste matematiği kullanır. Matematiksel düşüncesi gelişen öğrenci derslerinde çözüm üreticidir.

İnsanların fazla düşünmediklerinden dolayı geliştirmiş oldukları kanıları vardır; matematiğin sadece matematik dersinde kullanıldığı, matematiğin dört işlemden, problem çözmekten ibaret olduğu, problem çözemeyen birinin matematiğinin zayıf olduğu., matematiğin zorlayıcı bir ders olduğu. Hayır.

Matematik bilimini her alanda görmek mümkündür. Matematiği sporla ilişkilendirebiliriz. Matematiği müzik ile ilişkilendirebiliriz. Matematiği resim ile ilişkilendirebilir, matematiği tarih coğrafya ile de ilişkilendirebiliriz. Şöyle;

Bir maçta kullanılacak taktikler matematik biliminin temeline dayanır. Yapılacak bir hareketin mekaniksel özelliklerini açıklarken matematiksel modelden ve bilgilerden faydalanılır.

Beden Eğitimi dersinde çocuğun tek sıra, ikişerli veya üçerli sıra olması istenirken matematik devrededir. Arkadan yedinci öğrenci gelsin denildiği zaman yine matematik kullanılır.

Sanatta bir nesneye veya olaylara bütün bakış açılarıyla yaklaşmak matematiksel düşünce yapısı ile örtüşmektedir.

Perspektif, üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için kullanılan bir araçtır. Perspektif bakış açısı matematiksel akıl yürütmenin temelidir. Resim dersi aritmetiği ( oran ve orantı ) ve geometriyi ( perspektif ) doğal bir biçimde kullanır.

İlköğretimin birinci sınıfından itibaren bütün öğrencilerin kolaylıkla yaptığı örüntülerde kullanılan geometrik şekiller de resim sanatı ile ilişkilidir.

Her aydın şunu da bilir ki matematiğin müzik ile ilişkisi hep olmuştur. Müzik parçalarını yazan biri matematiğin etkisindedir. Matematiksel zekaya sahip olduğu için o parçaları yazabilir. Yazdığı parçanın ölçüsünü 4:4’lük, 3:4’lük, 2:4’lük gibi belirler. Bu ölçülere uyan notalarla eseri seslendirir.
Müzikte belli kurallara uygun olarak oluşturulan birtakım seslerin birbirini izlemesi kuralı, matematikte mantık kuralına karşılık gelir.

Tarih dersinde kullanılan Tarih Şeridi; şerit üzerinde belirtilen Milattan Önce ve Milattan Sonra diye kullanılan zaman kavramları. Bu kavramları matematikte tamsayıları öğretirken kullanabiliriz. MÖ ‘yi negatif sayılara, MS’yı da pozitif sayılara örnek gösterebiliriz.

Harita bilgisini verirken ölçeklerle ilgili bilgilerin kavranması için matematiği kullandırırız. Bir yerin dünya üzerindeki konumunu belirlerken yine matematik bilgimiz gerekir.

“ Bütün bu anlatımı neden yaptınız? ” diye bana sorabilirsiniz. Ben, matematikten kaçanlar, matematikten korkanlar hatta bu dersin zor olduğunu akıllarına yerleştirmiş olanlara seslenmek istedim.

Matematikten korkmayalım ve kaçmayalım. Biz zaten onunla her gün beraberiz. Günlük çözümlerimizi ondan faydalanarak yapıyoruz. Tek farkı elimizde kâğıt kalem olmayabiliyor. Matematiğin bizden istediği; düzen, düşünme ve takip edip farkına varmadır.

Şimdi sizlere bir soru;
Bir günde kaç dakika telefon konuşması yapıyorsunuz?
Cevap: Farkında değilim, hiç düşünmedim.

Aslında düşünsek bulabiliriz.

Sağlıkla kalın.

Nesrin HEYİK
Ölçme ve Değerlendirme