22 Eylül Cuma

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

2009

Sayın Veli,

Eğitim ve öğretim, insana yapılan bir yatırım sürecidir. Bu süreçte ölçme ve değerlendirmenin önemi çok büyüktür.
Eğitim ve öğretim süreci içinde yapılan ölçme çalışmalarıyla amaçlanan hedefe ne kadar ulaşıldığı, eksik kalan yönlerin neler olduğu belirlenir ve bunun önlemleri alınır.
2009 – 2010 Öğretim Yılı boyunca okulumuzda, klâsik ve çoktan seçmeli sınavlardan oluşan genel değerlendirmeler yapılacaktır. Klâsik sınavlarda öğrencimizden, edindiği bilgiyi doğru ve düzgün cümlelerle ifade etmesi istenecek, böylece öğrenci hem bilgisinin hem de bunu nasıl ifade ettiğinin farkında olacaktır. Çoktan seçmeli sınavlar SBS’ye hazırlanmak içindir.
Bir diğer sınavımız, öğrencilerimizin görsel dikkatini geliştiren, bilgisini farklı sorularda kullanmasını sağlayan, akıl yürütmesine yardımcı olan çoktan seçmeli yetenek sınavlarıdır. Bu ölçmelerle de öğrenci, bilgisini daha etkin bir şekilde kullanır.
Yapılan tüm sınavlarla ilgili olarak öğrencimizin her soruya ait başarı durumunu gösterir sonuç belgesi, sizlerin mail adreslerinize gönderilecektir.
Ölçme sonucundaki değerlendirmeler çok önemlidir. Bunun için her derse ait yapılamayan sorularla ilgili açıklamalar, ders öğretmenleri tarafından yapılacak, eksik bilgilerin takviyesini sağlayan ödevler hazırlanacaktır.
Yıl boyunca yapılacak sınavları gösteren takvim, sitemizin Ölçme ve Değerlendirme bölümündedir.

Sağlık ve başarıyla dolu bir öğretim yılı dilerken birbirimize vereceğimiz destekle bütün güçlükleri yeneceğimize inanıyorum.

Nesrin HEYİK
Ölçme ve Değerlendirme