29 Eylül Cuma

recherche

>EĞİTİM ÖĞRETİM>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME>

1 . SINIFLARLA YAPILAN DİKKAT ÇALIŞMALARI

Sayın Veli,
Geçen yıl uygulamasını başlattığımız Dikkat Çalışmaları; farklı şekli veya bir yönüyle farklı olanı bulma, benzer şekli bulma, sıra takibi yapma, kural bulma, akıl yürütme gibi temel zihinsel işleyişleri içeren sorulardan oluşmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin dikkati yoğunlaştırma, görsel algılama, benzer ve farklılıkları tanıyıp, ayırt etmeye yönelik becerileri geliştirmeye fayda sağlamaktadır.
Bu çalışmalar, öğrencilerimizin sonraki sınıflarda karşılaşacağı sorulara hazır olmasına ve farklı şekilde hazırlanan sorularda akıl yürütme yoluyla bilgisini kullanabilmesine yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bu çalışmaların amacı öğrencilerimizi daha dinamik, yaratıcı ve etraflı düşünmeye yönlendirmektir. Bu bağlamda uygulamamızda bazı yenilikler yapmayı uygun gördük.
Değerlendirmemizin içeriği aynı kalmak kaydıyla isminde bir değişikliğe gideceğiz: Kullanılan başlık, başarısız olan öğrencilerin dikkat eksikliği olduğu izlenimi yaratmaktadır. Oysa bu çalışmanın öğrencide dikkat eksikliğini belirlemeye yönelik bir amacı ve niteliği yoktur. Bu çalışmanın ismiyle ilgili yanlış anlamayı düzeltmek için bundan sonraki çalışmalarımız, Çok Yönlü Düşünme Çalışması ismi ile devam edecektir.
Sonuçlar değerlendirilip dağıtılmayacaktır: Birinci sınıf öğrencilerimizin bu çalışma sonuçlarını aldıklarında yaşadıkları duygusal ve sosyal olumsuzlukları göz önünde bulundurarak çalışmanın değerlendirmesi, sayısal verilerin bulunduğu belge şeklinde olmayacaktır.
Çalışma ardından aynı gün yüz yüze değerlendirme: Öğrencilerimiz çalışmayı tamamladıktan sonra, Ölçme Değerlendirmeden sorumlu öğretmen Nesrin Heyik eşliğinde soruların çözümü, esnek ve yaratıcı düşünce ve çözüme ulaşmayla ilgili etkileşimli bir değerlendirme dersi yapılacaktır. Öğrenciler bu esnada neyi nasıl anladıkları ve düşündükleri konusunda farkındalık kazanarak doğru çözümlere ulaşacaklardır.

Ölçme Değerlendirme Birimi, daha önce de olduğu gibi bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen velilerimizin görüşme taleplerine açıktır. Her türlü soru ve beklentilerinizi bu birimle görüşebilirsiniz. Saygılarımızla.

Nesrin HEYİK Ölçme Değerlendirme
Sarem ŞEŞETYAN Rehberlik Servisi